První kroky laické první pomoci

V této části budou popsány základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci.

Než dorazí odborná pomoc, je to na nás.

Jsou rozlišovány 3 základní životní funkce: dýchání, vědomí a srdeční činnost. Ztráta jediné z těchto funkcí je příznakem toho, že postižená osoba potřebuje pomoc. Jestliže se člověku v bezvědomí nedostane pomoci, přestává dýchat a v důsledku toho ustává i srdeční činnost.

Zvládneme to.

O přežití rozhoduje včasná a kvalitní první pomoc na místě. Mnoho lidí neposkytne první pomoc z toho důvodu, že se „bojí, že by něco udělali špatně.“ To je zásadní omyl – Pokud je člověk v ohrožení života, hraje roli každá sekunda a to jediné, co můžete udělat špatně, je, že neuděláte nic (samozřejmě kromě případů, kdy by došlo k ohrožení vašeho vlastního života).

Tři vteřiny na rozmyšlenou a jdeme na to.

Důrazně oslovit, štípnout do ucha, zjistit tep a pohyb hrudníku. Poté neprodleně kontaktovat záchrannou službu na čísle 155 nebo 112, sdělit veškeré důležité podrobnosti a ve spolupráci s dispečerem se pustit do prvních kroků.

Mnohým se tato „ABECEDA“ vybaví až v situaci kdy budou MUSET a CHTÍT poskytnout první pomoc.

A – airways – dýchací cesty
B – breathing – dýchání
C – circulation – cirkulace

A – dýchací cesty
Jejich průchodnost zajistíme ve většině případů jednoduchým záklonem hlavy, který v mnoha situacích zajistí jejich zprůchodnění a tím obnovení dýchání. Takto eliminujeme nebezpečí udušení zapadnutím kořene jazyka.

A ne, nechat dědu sedět u švestky a čekat na sanitku s lékařem, ale pěkně položit. Žádný polštář pod hlavu, ten až u televize, až všechno dobře dopadne.

V ostatních případech, kdy můžeme předpokládat přítomnost cizích těles (zbytky potravy, umělý chrup, části hračky a podobně), provedeme šetrně jejich odstranění. Dutinu ústní čistíme a revidujeme v leže na zádech v mírném záklonu a s hlavou otočenou na stranu. Předcházíme tak možné aspiraci nebo zapadnutí případného tělesa do hlubších částí dýchací trubice. (Tento způsob nelze použít při podezření na poranění páteře.)

B – dýchání z úst do úst
I tady nezapomínat na záklon hlavy a prsty stisknout nos, aby všechen vzduch šel do plic. Každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký, dále frekvence 12-16 vdechů za minutu.

Jak poznat, že je dýchání účinné: Zvedá se hrudník, lepší se barva postiženého, hmatný tep na krkavicích.

C – cirkulace
Tím je myšlen oběh krve. A ten zajistíme masáží srdce. V místě hrudní kosti, dlaněmi na sobě, bez prohýbání v lokti stlačujeme hrudník opakovaně 100 x za minutu. Na drobné lechtání hrudníku známé z televizních seriálů zapomeňte – je nutné stlačit hrudník opravdu pořádně a hrudní koš vám to rozhodně neusnadní. Je to vysilující, ale do příjezdu záchranky nepřestáváme.

V dlouhých chvílích se více dozvíte na následujících adresách:
http://www.ordinace.cz/autor/stanislav-machart
http://www.prvni-pomoc.com
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2017/11/2017-Focused-Updates_Highlights.pdf (anglicky)

Exit mobile version