Jak se vyhnout požáru domácnosti

Tento článek se zaměřuje na základní prvky požárního zabezpečení domácnosti, identifikaci rizikových situací a prevenci požáru. Dozvíte se zde o požárních hlásičích, hasicích přístrojích, únikových cestách a plánech evakuace, ale také o rizicích, jako jsou přehřátí elektrických spotřebičů, nevhodné umístění požárně nebezpečných materiálů a nedostatečná údržba komínů.