Vzor plné moci pro zastupování na shromáždění SVJ

Vzor plné moci pro výkon povinností na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Výpočet pro mimořádnou splátku úvěru SVJ

Kalkulačka pro výpočet částky při mimořádné splátce, kterou je nutné uhradit vlastníkovi, který financoval investici z vlastních zdrojů.

Výpočet podílů na úvěru SVJ

Formulář pro výpočet zůstatku úvěru SVJ pro danou jednotku na základě podílů jednotek.