Nesmysl jménem voličské průkazy

Určitě si vybavíte, jak se při každých volbách naříká, že byla malá účast, ale na druhou stranu stát dělá pramálo proto, aby tento úkon občanům usnadnil.

Zásady úspěšného života

Úspěch – pro každého z nás znamená něco jiného, pro většinu je to však ta stejná hnací síla, která nás nutí překračovat hranice svých možností a posouvat se dál v plnění svých snů.

Úspěšné jednání

Článek ve stručnosti vysvětluje základní zásady úspěšného jednání.

Podání ruky

Nedílnou součástí seznamovacího rituálu je podání ruky. Jaká jsou pravidla podání ruky?

Seznamování a představení

Představení je založeno na společenském postavení. V tomto článku jsou vysvětleny zásady představování tak, abyste se vyhnuli trapným situacím.

Zásady hlasování ve volbách do obecního zastupitelstva

Jak můžeme hlasovat v komunálních volbách do zastupitelstev obcí? Kroužkujeme nebo křížkujeme? Kolik máme vlastně hlasů?