Formulář pro zadání čísla účtu pro vyplacení přeplatku

Společenství vlastníků jednotek mají povinnost doručit jednotlivým vlastníkům vyúčtování záloh za předchozí rok do 30. 4. Na základě vyúčtování je pak nutné vyplatit přeplatky a inkasovat nedoplatky.

Po doručení vyúčtování běží lhůta, do kdy je možné vyúčtování reklamovat (většinou 30 nebo 31 dní). A po uplynutí lhůty musí SVJ vyplatit přeplatky.

V případě, že nechcete přeplatky vyplácet v hotovosti, je vhodnější vyžádat si od vlastníků čísla účtů pro vyplacení přeplatku. Ze zkušeností v našem SVJ vím, že mnozí vlastníci mění čísla účtu, aniž by tuto skutečnost nahlásili SVJ.

Z toho důvodu vždy současně s vyúčtováním záloh předávám vlastníkům, kteří mají přeplatek, také formulář pro zadání čísla účtu za účelem vyplacení přeplatku záloh společenství vlastníků jednotek.

Formulář pro poskytnutí čísla účtu si můžete stáhnout zde:

Na závěr z vlastní zkušenosti dodávám, že termín 30. 4. pro doručení vyúčtování jednotlivým vlastníkům bytových jednotek určitě nepodceňujte. Pokud vám vyúčtování záloh zpracovává účetní firma, domluvte se s ní, aby je doručila s dostatečným předstihem. Například sociálně slabší potřebují vyúčtování dodat správě sociálního zabezpečení, kde musí také splnit termíny. Včasným doručením vyúčtování vlastníkům se vyhnete nepříjemnostem a v krajním případě také hrazení pokut z prodlení.