Co tvoří společné části domu?

Jako vlastníci bytu dříve či později narazíte na konflikt spojený s určením zodpovědnosti za určitou část domu. Na tuto problematiku se podíváme v tomto článku.

Formulář pro zadání čísla účtu pro vyplacení přeplatku

Pokud potřebujete vlastníkům bytových jednotek vyplatit přeplatky z vyúčtování záloh, můžete použít náš formulář pro zadání čísla účtu.

Vzor plné moci pro zastupování na shromáždění SVJ

Vzor plné moci pro výkon povinností na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Výpočet pro mimořádnou splátku úvěru SVJ

Kalkulačka pro výpočet částky při mimořádné splátce, kterou je nutné uhradit vlastníkovi, který financoval investici z vlastních zdrojů.

Výpočet podílů na úvěru SVJ

Formulář pro výpočet zůstatku úvěru SVJ pro danou jednotku na základě podílů jednotek.

Oznámení odečtu stavu vodoměrů – vzor

Oznámení o odečtu stavu vodoměrů v domě k vytištění.

Výzva k vyklizení společných prostor – vzor

Formulář, který lze použít jako výzvu k vyklizení společných prostor bytového domu v posledním kroku před podáním žaloby.

Oznámení kontroly komínů – vzor

Formulář, který lze použít k oznámení kontroly spalinových cest (komínů) v bytovém domě.

Předžalobní výzva (poslední výzva k úhradě dlužné částky) – vzor

Formulář, který lze použít jako poslední výzvu před podáním žaloby na neplatiče v bytovém domě.