Oznámení odečtu stavu vodoměrů – vzor

V mnoha domech zodpovídá výbor SVJ za pravidelné odečty stavu vodoměrů. Přestože v mnoha domech se odečty řeší dálkovými vodoměry, je někde občas nutné vyrazit na konci nebo začátku roku…

Výzva k vyklizení společných prostor – vzor

Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se potýkají obyvatelé bytových domů, je uskladňování předmětů v prostorách, kde překážejí ostatním, hyzdí prostory a jsou možným rizikem.

Oznámení kontroly komínů – vzor

Jednou z povinností při správě nemovitostí je zajištění pravidelných kontrol komínů / spalinových cest v případě, že bytové jednotky využívají k topení vlastní spotřebiče.

Předžalobní výzva (poslední výzva k úhradě dlužné částky) – vzor

Jedním z častých problémů, které musí výbory společenství vlastníků jednotek (SVJ) řešit, je vymáhání dluhu. Pokud nepomáhá domluva ani opakované výzvy k úhradě, je na čase předat záležitost soudu formou…