Předžalobní výzva (poslední výzva k úhradě dlužné částky) – vzor

Jedním z častých problémů, které musí výbory společenství vlastníků jednotek (SVJ) řešit, je vymáhání dluhu. Pokud nepomáhá domluva ani opakované výzvy k úhradě, je na čase předat záležitost soudu formou…