Předžalobní výzva (poslední výzva k úhradě dlužné částky) – vzor

Jedním z častých problémů, které musí výbory společenství vlastníků jednotek (SVJ) řešit, je vymáhání dluhu. Pokud nepomáhá domluva ani opakované výzvy k úhradě, je na čase předat záležitost soudu formou žaloby.

Zaslání předžalobní výzvy má význam především pro případnou úhradu nákladů řízení proti žalovanému. Výzvu k plnění je nutné zaslat žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení, a to na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu.

Ačkoli zákon nestanoví obsah předžalobní výzvy, je nutné, aby byl jednoznačně identifikován jak dlužník, tak i věřitel a jeho pohledávka včetně její výše. Také musí být zřejmé, že se jedná o výzvu k plnění (předžalobní výzvu).

Dali jsme dohromady návrh/vzor předžalobní výzvy, který je možné po doplnění údajů použít.

Poznámka: Veškeré právní texty a formuláře na tomto webu slouží jako inspirace a nemusejí odrážet aktuální znění zákonů. Provozovatel webu neručí za správnost ani aktuálnost těchto textů.