Výpočet podílů na úvěru SVJ

Nejen SVJ čas od času potřebují vyčíslit zůstatek podílů na společném úvěru, který byl v minulosti zřízen například k financování investice společných prostor domu.

V případě, že se na úvěru podílí všechny bytové jednotky v rámci společenství vlastníků jednotek, je výpočet jednoduchý, protože lze snadno určit na základě procentuálního podílu vlastníka dané jednotky na společných částech domu.

Výpočet se komplikuje v situaci, kdy některý z vlastníků bytových jednotek úvěr financoval z vlastních zdrojů. Výpočet zůstatku úvěru pro danou jednotku určíte v následujícím formuláři na základě zůstatku úvěru, podílu dané jednotky a podílu jednotek, které se úvěru neúčastní:

Za účelem zajištění maximální přesnosti částky vždy vycházejte z podílů, které najdete v katastru nemovitostí. U každé bytové jednotky najdete podíl vyjádřený zlomkem – z takto vyjádřeného podílu určete vydělením procentuální podíl a zachovejte co nejvyšší počet desetinných míst.