Výpočet pro mimořádnou splátku úvěru SVJ

Pokud provádíte v rámci Společenství vlastníků jednotek mimořádnou splátku úvěru, musíte pamatovat na to, že pokud se některý z vlastníků jednotek na úvěru nepodílí, musí mu být vyplacena část odpovídající jeho podílu na společných prostorách domu.

Jde o situaci, kdy například někdo z vlastníků financoval investici do společných částí domu z vlastních zdrojů. Jelikož do fondu oprav přispívají všichni vlastníci ve výši odpovídající jejich podílům na společných částech domu, nesmí být takový vlastník (nebo vlastníci) při úhradě mimořádné splátky opomenut a je nutné mu vyplatit příslušnou částku.

Částku vyplacenou vlastníkovi nelze určit jednoduše použitím procentuálního podílu z mimořádné splátky, a proto můžete využít následující kalkulačku. Procentuální podíly určete vydělením podílů z katastru nemovitostí, přičemž pro maximální přesnost vložte do formuláře co nejvyšší počet desetinných míst.

Formulář počítá s několika jednotkami, které se neúčastní úvěru. Pokud máte v domě pouze jednu takovou jednotku, zadáte do druhého a třetího políčka stejnou hodnotu.