Podání ruky

Nedílnou součástí seznamovacího rituálu je podání ruky. Často o nás prozradí mnohem více, než bychom si přáli.

Podání ruky je považováno za nejrozšířenější pozdrav. Ačkoliv by mnohým mohlo připadat jako pouhá formalita a prázdné gesto, není tomu tak – podání ruky představuje způsob komunikace a nemělo by být bráno na lehkou váhu. Už jen proto, že jde často o první kontakt mezi partnery účastnícími se jednání a dokáže o partnerech leccos prozradit, ať už jde o nejistotu, převahu či náklonnost k druhému partnerovi. Základní pravidlo říká, že podání ruky by mělo být podáním ruky. Jistě znáte případy, kdy vám partner namísto ruky podal něco, co mělo blíže k leklé rybě – beztvará, příliš uvolněná, chladná nebo naopak upocená ruka rozhodně v partnerovi nevyvolá příliš příjemné pocity. Podáváme tedy celou ruku, s určitou dávkou sebejistoty a celkově se snažíme vyjádřit podáním ruky úctu k našemu protějšku. Pokud cítíme, že se potíme, můžeme v očekávání podání ruky nenápadně otřít dlaň například o nohavici kalhot.

Další zásada je nejspíš samozřejmá – vždy podáváme pravou ruku, a to i u leváků. Podávaná ruka by měla být vždy čistá. Pokud jsme zastiženi při práci, omluvíme se a před podáním ruky si dojdeme ruce umýt. Pravidla pro iniciativu při podávání ruky také nejsou příliš složitá – obecně by mladší účastník jednání měl vyčkat na podání ruky staršího účastníka, muž vyčká, než je mu nabídnuto podání ruky ženou.

Jak již bylo řečeno, podání ruky je druhem pozdravu a k pozdravu patří oční kontakt. Je nepřípustné podat ruku jen tak mimoděk a přitom se dívat někam mimo.

Co o nás podání ruky prozradí?
Stisk špičkami prstů – člověk si není příliš jistý svým jednáním, pravděpodobně ani neví, co si má myslet o vás.

Ocelové sevření – může jít o skrytý projev agresivity a převahy. Dalším způsobem vyjádření převahy je také podání ruky dlaní dolů. Podáte-li naopak ruku dlaní nahoru, nabízíte partnerovi iniciativu v jednání.

Partnerské podání ruky – klasické podání rukou ve svislé poloze, které poukazuje na vzájemně vyrovnaný vztah mezi oběma partnery.

Líbat ruku, nebo ne? Políbení ruky je dnes vídáno velmi zřídka. Dá se říci, že tento rituál je několikanásobným umocněním klasického podání ruky. Tímto gestem vyjadřujeme protistraně opravdu hlubokou úctu. Hlavní zásady při políbení ruky říkají, že muž zpravidla líbá ruku ženě (výjimkou jsou náboženské rituály apod.), navíc většinou jen v uzavřené společnosti, nikoliv před zraky dalších zúčastněných osob. Žena sama rozhodne, zda polibek příjme. Muž poté nabídnutou ruku jemně uchopí a provede jen náznak polibku s minimálním fyzickým kontaktem.