Nesmysl jménem voličské průkazy

Určitě si vybavíte, jak se při každých volbách naříká, že byla malá účast, ale na druhou stranu stát dělá pramálo proto, aby tento úkon občanům usnadnil.

Nutit někoho jezdit pro voličský průkaz do svého bydliště, aby pak mohl v den voleb odvolit někde jinde, je šílenost.

Jak je možné, že v době, kdy stát přinutí zelináře a kadeřníky být online kvůli hlášení přijatých plateb, nejsou online volební komise? Pro začátek by stačilo, aby člen libovolné komise jednoduše při ověření totožnosti potvrdil voliče v seznamu voličů online (bez ohledu na jeho bydliště), a znemožnil by mu tak opakovanou volbu v jiném okrsku.

Ano, dalo by se namítnout, že při elektronické volbě může být volič například pod vlivem příbuzného (jestli to nehodíš Andrejovi, jsi bez večeře!) nebo třeba nadřízeného (tak Franto, koukej pro mě v těch komunálkách hlasovat, jinak jsi bez prémií a teď se tady přihlaš a koukej odvolit hezky přede mnou), ale vše se dá řešit – tento konkrétní příklad vyřeší například možnost volit opakovaně s tím, že se jako platný započítá poslední hlas.

Vždy je dobré zvážit pravděpodobnost negativního jevu, který by změnou mohl nastat, a míru negativního vlivu na volby. Jak velká je pravděpodobnost zneužití elektronického hlasování a v jaké míře by ovlivnilo volby (zda to budou stovky, tisíce, desetitisíce voličů, za které budou volit příbuzní)?

A v jaké míře ovlivňuje volby současný systém, ve kterém někteří lidé nevolí, protože se neplánovaně nemohou voleb zúčastnit (třeba z pracovních důvodů – servisní technik, kterého neplánovaně odvolají k zásahu u zákazníka v zahraničí, lékař, který musí vzít službu za nemocného kolegu)? Odsouzení jednoho nebo druhého systému bez znalosti dat potřebných k rozhodnutí je čirá „pocitologie“.

Netroufám si odhadnout, která skupina je větší, ale z toho co slýchám od pravicově zaměřených voličů, je patrné, že jim současný systém nevyhovuje, a pokud nevolí, není to proto, že by si neměli z čeho vybírat, ale proto, že se k volbám třeba neplánovaně nedostanou.

A co vy? Máte obavy z elektronických voleb, nebo byste je chtěli co nejdříve?