Výzva k vyklizení společných prostor – vzor

Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se potýkají obyvatelé bytových domů, je uskladňování předmětů v prostorách, kde překážejí ostatním, hyzdí prostory a jsou možným rizikem.

Často jde o předměty zanechané na chodbách, schodištích a mimo sklepní kóje a sklepy. Zde tyto předměty brání v průchodu a mohou být zdrojem problému – protože uvedené prostory jsou často jedinými únikovými cestami z objektu.

Uskladněné předměty mohou bránit v pohybu jak hasičům, při zásahu, tak například i zdravotnické záchranné službě při pohybu s nosítky s pacientem. Nikdo také jistě nechce během evakuace v zakouřených prostorách v případě požáru zakopávat o botníky, skříně, odložené vraky kol a další předměty. Neřešení tohoto problému by mohlo vést i právním důsledkům pro správce objektu a výbor SVJ.

Tento problém často řeší i stanovy, mimo to je vhodné vlastníky jednotek upozornit, že jsou mimo jiné povinni dodržovat § 1175, § 1176 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ze kterých mimo jiné vyplývá následující: „Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

Dále vlastníky upozorněte, že společné prostory také nelze využívat v rozporu s předpisy pro požární ochranu a v míře, která překračuje vlastnický podíl na společných prostorách nemovitosti.

Je dobré vlastníky také upozornit, na § 1045 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který říká: „(1) Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

Mohlo by se stát, že ostatní vlastníci budou jednat v souladu s tímto paragrafem, zanechané předměty si přivlastní a následně je jako jejich vlastníci zlikvidují.

Pokud vlastníky vyzvete vyvěšením této výzvy k vyklizení společných prostor, mohlo by to přispět k řešení situace. Pokud vlastník zodpovědný za nepořádek nebude brát výzvu vážně, může být dalším krokem označení předmětů štítkem, že budou zlikvidovány v určitém termínu. Kdyby ani tento krok daného vlastníka nepřiměl k činnosti, budete mít alespoň důkaz, že jste v této záležitosti učinili patřičné kroky.

Poznámka: Veškeré právní texty a formuláře na tomto webu slouží jako inspirace a nemusejí odrážet aktuální znění zákonů. Provozovatel webu neručí za správnost ani aktuálnost těchto textů.