Zásady slušného chování v dopravních prostředcích

Ne každý disponuje vlastním autem, a tak je občas dobré připomenout zásady chování při cestování veřejným dopravním prostředkem.

Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s několika zásadami týkajícími se cestování v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy (MHD) a v dalších veřejných dopravních prostředcích, bez ohledu na to, zda se chystáte jet autobusem, tramvají, metrem, vlakem nebo jiným „přibližovadlem“. Opět, jako v dalších situacích, je i v dopravních prostředcích na místě vzájemná tolerance.

Nastupování a vystupování
Nastupování do dopravních prostředků a vystupování z nich se řídí jednoduchými zásadami, které umožňují předejít nedorozuměním, vyhroceným situacím a také usnadní plynulost provozu. Obecně platí, že nastupující cestující by měli uvolnit cestu vystupujícím a až poté zahájit nastupování.

Uvolnění místa
Při cestování respektujeme své spolucestující, především ty, pro které by dlouhé cestování ve stoje mohlo být zvláště nepříjemné (starší nebo nemocní lidé, těhotné ženy). Pokud si sami o uvolnění místa neřeknou, nebojte se je sami oslovit. Chápu, že některé ženy v pokročilém věku si mohou nabídnutí místa k sezení vyložit jako urážku, ale vás to rozhodně do špatného světla nepostaví (maximálně budete vypadat jako praví gentlemani).

Pokud sami patříte k těm, kterým zdravotní stav nedovolí příliš dlouho stát, nebojte se někoho ze sedících spolucestujících požádat o uvolnění místa. Rozhodně není na místě remcání o „té dnešní mládeži“, spíše opět platí pravidlo „líná huba, hotové neštěstí“.

Hlasitá hudba, telefonní hovor nebo běžný rozhovor
Je jedno, zda jste fanoušky heavy-metalu nebo techna – tak či tak si můžete být jistí, že o vaši hudební produkci nemá nikdo ze spolucestujících zájem. Zvláště v poslední době se mezi mládeží cestující ve veřejných doprávních prostředcích rozšířila téměř perverzní záliba v přehrávání hudby nahlas bez sluchátek. Málokdo však ví, že v závislosti na dopravci jde o porušování přepravních podmínek, za které může být uložena pokuta. Pokud tedy dotyčným nestačí upozornění, je možné na takové chování upozornit odpovědnou osobu.

Kromě poslechu hudby může ostatní rušit také hlasitý rozhovor, ať už s dalšími cestujícími, nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Zvažte také, zda by nebylo na místě nastavení diskrétního vyzvánění. Opět je na místě vzájemný respekt a tolerance.

Cestování s rozměrnými zavazadly a zvířaty
Zavazadla by měla být uložena tak, aby nepřekážela a především neohrožovala bezpečnost cestujících. Jistě je rozumné se, zvláště v případě objemnějších zavazadel, ostatních cestujících zeptat, zda jim nevadí.

Podobně je to i se zvířaty. Přestože nám náš čtyřnohý miláček přijde jako nejmírumilovnější tvor pod sluncem, ostatní mohou mít jiný názor. Pamatujme také na to, že lidé trpí různými fobiemi, a tak je například při cestování ve společném kupé vhodné se zeptat, zda ostatním není vaše zvíře na obtíž.