Zásady hlasování ve volbách do obecního zastupitelstva

Zatímco například v parlamentních volbách mohou voliči své favority kroužkovat, ve volbách do zastupitelstva obce se křížkuje. Volič má stejný počet hlasů, jaký je počet členů zastupitelstva. Vezměme jako příklad hypotetické město s 23členným zastupitelstvem, ve kterém máme rozdat svým favoritům až 23 hlasů.

Při volbách máte následující možnosti:

1. Budete volit jednu stranu

Nejjednodušším způsobem je označit křížkem konkrétní stranu (nahoře na kandidátní listině). Pokud má strana plně obsazenou kandidátní listinu (v případě našeho města 23 kandidátů), udělíte jí všech 23 hlasů. Takto dané straně nebo hnutí pomůžete nejvíce.

2. Chcete dát hlas několika kandidátům v různých stranách

Máte také možnost dát svůj hlas osobnostem, které kandidují za různé subjekty. V našem můžete zakřížkovat až 23 osobností z libovolných stran.

3. Chcete dát hlas jedné straně a navíc zvolit několik lidí z jiných stran

Pokud chcete primárně zvolit konkrétní stranu, ale také byste rádi rozdali několik hlasů kandidátům z jiných subjektů, můžete zaškrtnout stranu a také několik jednotlivých kandidátů z jiných subjektů. Pokud tedy našem případě zaškrtnete jednu preferovanou stranu a zároveň dalších 5 kandidátů z jiných stran, udělíte preferované straně 18 z hlasů z celkových 23. Berte ale na vědomí, že každý hlas, který udělíte kandidátům z jiných stran, může chybět vaší straně, kterou byste rádi viděli na radnici.

Jak je to s přednostními (preferenčními) hlasy?

V komunálních volbách bohužel není možné zvolit konkrétní stranu a současně udělit „preferenční“ hlasy kandidátům ze stejné strany. Dalo by se říci, že nic jako preferenční hlasy u komunálních voleb neexistuje (ani příslušný zákon nic takového neuvádí). Není možné zakřížkovat stranu a k tomu přidat křížky ke konkrétním kandidátům z této strany (hlas je platný, ale počítá se jako hlas straně).

Je dobré mít na paměti, že pokud volič z určité strany zakřížkuje jednoho kandidáta, dává této straně v našem případě pouze jeden hlas z 23.

Neplatné hlasy

Hlasy jsou neplatné, pokud volit označí křížkem více kandidátů, než kolik je volených míst v zastupitelstvu. Neplatný je i hlasovací lístek, na kterém volič zakřížkuje více stran.

Systém hlasování v komunálních volbách popisuje zákon č. 491/2001 Sb.

Článek byl sepsán jako manuál pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *