Oznámení kontroly komínů – vzor

Jednou z povinností při správě nemovitostí je zajištění pravidelných kontrol komínů / spalinových cest v případě, že bytové jednotky využívají k topení vlastní spotřebiče.

Předžalobní výzva (poslední výzva k úhradě dlužné částky) – vzor

Jedním z častých problémů, které musí výbory společenství vlastníků jednotek (SVJ) řešit, je vymáhání dluhu. Pokud nepomáhá domluva ani opakované výzvy k úhradě, je na čase předat záležitost soudu formou…

Zdravé recepty

Pokud jste se rozhodli zdravě stravovat, zde najdete tipy na recepty.

Úspěšné jednání

Článek ve stručnosti vysvětluje základní zásady úspěšného jednání.

Tykání a vykání

Nabídka tykání představuje ve společnosti výraz přátelství a sympatií. Jakými pravidly se řídí?

Zdravé nemusí být nechutné

Mezi lidmi panuje zažitý názor, že většina zdravého jídla zároveň nechutná příliš dobře. Co je na tom pravdy?

Podání ruky

Nedílnou součástí seznamovacího rituálu je podání ruky. Jaká jsou pravidla podání ruky?

Seznamování a představení

Existují názory, podle kterých je tím nejdůležitějším na představení skutečnost, že bude vůbec provedeno. Jakoukoliv chybu, ke které dojde během následujícího jednání, lze při troše shovívavosti odpustit, opominutí představení však…

První kroky laické první pomoci

V této části budou popsány základní úkony, které je nutné provést ihned při zjištění situace vyžadující bezodkladné poskytnutí první pomoci. Než dorazí odborná pomoc, je to na nás.

Zlozvyky a jak se jich zbavit

Rčení praví, že zvyk je železná košile. Zlozvyk je pak železná, pěkně rezavá košile s pekelně ostrými švy. Zkuste zapřemýšlet, zda můžete stoprocentně říci, že netrpíte žádným zlozvykem. Pokud se…